XLxx08W5mm (Oval Lens)
XLxx12DxV5mm Round /w Integral Resistor
XLxx12x5mm Round
XLxx14W5mm Round
XLxx169W5mm Round (Wide Viewing Angle)
XLxx20DxLCR5mm (Semi-Diffused Oval Lens)
XLxx20W5mm (Oval Lens)
XLxx50x5mm Round (Flangeless)
XLxx56x5mm Round (Low Profile)
XLxxxx58x5mm Round (Bi-Polar)
XLxxxx59x5mm Round (Bi-Color)
XNM1Lxx12Dx5mm /w Spacer
XRxx12W5mm Round (Phototransistor)
XTxx12x5mm Round (IR)
XVN1Lxx12Dx5mm /w Spacer